МАХ – РLUS

Мulti

Използването им осигурява правилно боравене с азот и позволява правилен протеинов синтез, което води до бързо и нормално развитие на растенията. Внимателно прецизираните концентрации на най-важните микроелементи в сливане с биологично активни аминокиселини от растителен произход позволяват оптимално и удобно доставянето им до растенията.

Мulti max

Съединение:
(N)
0
(Мg0)
0
(Сu)
0
(Мn)
0
(Zn)
0
L – аминокиселини
0

Мulti plus

Съединение:
(Са0)
0
L – аминокиселини 0,3%
0
(N)
0
(Са0)
0