HUMUS - FULL

Humus Full

HUMUS FULL е мощен стимулатор на вегетативен растеж на корените, растеж на усвояването на хранителни вещества. Той укрепва растението и увеличава растежа на цялата коренова система няколко пъти. Освен това подобрява задържането вода в бедни почви и отпуска тежки почви. Той намалява до минимизират неблагоприятните странични ефекти, неутрализират тежките метали и пестицидите, увеличават сорбционния капацитет и натрупването на вода.

Humus Full

Съединение:
Активна органична материя
0
Хуминови киселини
0
Фулвокиселини
0
(N) 4.5%
0
(Р2О5)
0
(К2О)
0