В - Са - Сu - Fe - Мg - Мn - Мо -Sі- Zn

Select

Перфектно сливане на внимателно рафинирани концентрации на химични елементи заедно с биологично активни аминокиселини. Чрез комбиниране на смеси с аминокиселини на растителна основа, нашите микроелементи са перфектно структурирани, готови за пълно усвояване от растенията и максималното им използване.

Select B

Съединение:
разтворим във вода бор (B)
0

Select Ca

Съединение:
разтворим във вода (СаО)
0
азот (N)
0
общи аминокиселини
0

Select Сu

Съединение:
разтворим във вода (Сu)
0
общи аминокиселини
0

Select Fe

Съединение:
разтворим във вода (Fe)
0
общи аминокиселини
0

Select Мg

Съединение:
(N)
0
разтворим във вода (MgO)
0
азот (N)
0
общи аминокиселини
0

Select Mn

Съединение:
разтворим във вода (Мn)
0
азот (N)
0
общи аминокиселини
0

Select Мо

Съединение:
разтворим във вода (Мо)
0
общи аминокиселини
0

Select Si

Съединение:
разтворим във вода (SiO2)
0
разтворим във вода (К2О)
0

Select Zn

Съединение:
разтворим във вода (Zn)
0
общи аминокиселини
0